Renowacja drogi łączącej Stegnę z Krynicą Morską oraz jej wpływ na bezpieczeństwo pieszych

Od ponad roku trwa gruntowna renowacja drogi wojewódzkiej 501 – głównej arterii komunikacyjnej łączącej Stegnę z Krynicą Morską. Niewątpliwie, konieczność przeprowadzenia tak rozległych prac wynikała z powstania kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej, który spowodował naruszenie stanu technicznego drogi. Według harmonogramu prac, zakończenie tej inwestycji planowane jest na jesień 2024 roku.

Całkowita długość odcinka drogi poddanej modernizacji wynosi 17,2 km. W trakcie trwającej interwencji infrastrukturalnej, planowane jest usztywnienie struktury nawierzchni drogowej oraz profilowanie łuków. Prace obejmują również kompleksową przebudowę skrzyżowań oraz punktów zjazdowych i autobusowych zatok. Dodatkowo, zostaną wprowadzone poprawki w systemie odwodnienia drogi i jej oświetlenia.

Ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo mieszkańców, na terenie przyległych miejscowości zaplanowano budowę nowych chodników. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, w strategicznych lokalizacjach zostaną zainstalowane bariery ochronne. Teraz pojawia się pytanie – jak prezentuje się obecnie przejazd przez ten odcinek drogi, przechodzący przez takie miejsca jak Stegna, Sztutowo, Kąty Rybackie czy Skowronki?