Podpisano umowę na realizację projektu "Miasteczko ruchu drogowego"

21 listopada 2023 r., dzień ten zapisze się w historii gminy Sztutowo jako moment rozpoczęcia ważnego projektu edukacyjnego. Tego dnia Robert Zieliński, wójt tej gminy, sfinalizował proces negocjacyjny i podpisał umowę na realizację projektu o nazwie „Wykonanie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Sztutowie”. Prace związane z tym projektem mają zakończyć się nie później niż 22 grudnia tego samego roku.

Głównym celem tego założenia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza najmłodszych uczniów. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego ma kluczowe znaczenie, a stworzone przy szkole miasteczko ruchu drogowego będzie doskonałym miejscem do nauki i promocji tych zasad. Projekt przewiduje również zakup specjalistycznego trenażera czasu reakcji, który ma na celu poprawić refleks dzieci i młodzieży.

Miasteczko, które powstanie na terenie przyszkolnym, zostanie przekazane Szkole Podstawowej w Sztutowie do użytku. Również trenażer czasu reakcji trafi do szkoły i będzie wykorzystywany w procesie edukacyjnym.

Omawiany projekt obejmuje kilka kluczowych działań. Poza budową miasteczka ruchu drogowego, które ma zawierać wszystkie elementy przedstawione w projekcie budowlanym, montażem oznakowania drogowego, elementów małej architektury oraz oświetlenia, przewidziane jest również zakupienie trenażera czasu reakcji. Dodatkowo, w ramach projektu planowane są działania informacyjno-promocyjne.