W Sztutowie apel szkolny z okazji 105. rocznicy odzyskania Niepodległości

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sztutowie miała miejsce uroczystość związana ze Świętem Niepodległości, do której dorzucił swój wkład Robert Zieliński, wójt gminy. W dniu 10 listopada, piątek, na scenie zaprezentowano apel dedykowany 105. rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności. Wprowadzenie sztandaru szkoły i wykonanie hymnu narodowego dały początek obchodom.

Artystyczna część apelu została przygotowana przez najmłodsze pokolenie uczniów ze Sztutowa, którzy za temat przewodni wybrali „Polska to mój dom”. Poprzez śpiew wyrażali swoje emocje i odczucia związane z Ojczyzną. Prezentacje tchnęły ducha patriotyzmu i ku czci Polski.

Na zaplanowane zakończenie ceremonii, wójt Robert Zieliński wygłosił do zgromadzonych nauczycieli, uczniów i ich rodziców przemówienie składając życzenia. Wszyscy uczestniczący w części artystycznej otrzymali okolicznościowe upominki – długopisy, a także drobne gadżety w narodowych barwach, które udało się zdobyć dzięki wsparciu darczyńców.