Europejska Odznaka Jakości przyznana Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Elblągu za międzynarodowy projekt edukacyjny

Elbląska Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 może poszczycić się odznaczeniem Europejski Znak Jakości, które zostało jej przyznane za sukcesywną realizację projektu w ramach międzynarodowej platformy eTwinning, promującej współpracę szkół. Ta placówka oświatowa jest nie tylko doświadczonym uczestnikiem różnorakich europejskich przedsięwzięć, ale także wielokrotnym laureatem Odznak Jakości i tytułu Szkoły eTwinning. Tym razem szkoła ponownie została uhonorowana za swoje zaangażowanie i osiągnięcia.

Uczniowie z szóstej klasy zaangażowali się w realizację projektu „DIGI TOWN”, współpracując z rówieśnikami z Grecji, Włoch, Turcji, Serbii, Gruzji i Mołdawii. Projekt ten miał na celu rozwinięcie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów, a także naukę korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Dodatkowo, dzięki temu projektowi, uczniowie mieli okazję kształtować postawy tolerancji, otwartości na różnorodność kulturową oraz nawiązywać kontakty z uczniami z różnych stron Europy, bez konieczności fizycznego podróżowania.

W ramach projektu „DIGI TOWN”, uczniowie mieli okazję podjąć się takich zadań jak: wspólne tworzenie logo projektu podczas wideokonferencji, opracowanie własnego dowodu tożsamości z wykorzystaniem narzędzi online, komponowanie hymnu projektu czy tworzenie ebooka opowiadającego o bezpieczeństwie w sieci.

Realizacja tego międzynarodowego projektu pozwoliła uczniom na rozwijanie tzw. kompetencji miękkich, takich jak umiejętność nawiązywania relacji, dzielenie się zadaniami, praca zespołowa czy stworzenie spójnego efektu końcowego. Chcemy serdecznie pogratulować naszym uczniom ich fantastycznego sukcesu i wyrazić radość z tak znaczących osiągnięć.