Początek 2024 roku obciążony rekordowymi podwyżkami podatków od nieruchomości w Gminie Sztutowo

Wprowadzone w grudniu 2023 roku, zaskakująco wysokie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wzrosły o 65%, wywołały powszechne zaniepokojenie. Dodatkowo, na początku 2024 roku mieszkańcy Gminy Sztutowo zetknęli się z kolejnym ciężarem finansowym – rekordowymi podwyżkami podatku od nieruchomości, które wynosiły od 21 do aż 58%. Kluczową przyczyną tych drakońskich zmian cen jest alarmujący stan finansowy Gminy Sztutowo.

Prezentujemy porównanie stawek maksymalnych i obecnie obowiązujących w latach 2023 i 2024. Robert Zieliński, Wójt Gminy Sztutowo, określał te stawki jako „proponowane” przez Ministerstwo Finansów. W praktyce są to jednak stawki maksymalne, ustanowione w taki sposób, aby nieodpowiedzialni urzędnicy nie mogli wprowadzać jeszcze wyższych obciążeń dla mieszkańców. Obserwując te dane, można zauważyć, że w wielu kategoriach osiągnęliśmy już maksimum, które jest dozwolone prawem. Nasza gmina posiada jedne z najwyższych, a w niektórych przypadkach wręcz najwyższe podatki od nieruchomości w całej Polsce. Dodatkowo, Zieliński z dumą wyrażał swoją satysfakcję, że nie podniósł opłat za rok 2023. Co jednak z tego wynika, skoro tegoroczna podwyżka jest znacznie większa zarówno procentowo, jak i kwotowo, niż podwyżki z ostatnich 10 lat sumowane razem!

Głównym powodem takiej sytuacji jest dramatyczny stan budżetu gminy. Już teraz widoczne są braki finansowe na pensje dla urzędników, diety dla radnych, a planowane inwestycje są nieustannie odkładane na późniejszy termin w nadziei, że „jakoś to będzie”. Obecne podejście do polityki gospodarczej przez lokalne władze nie zapowiada niczego dobrego dla mieszkańców gminy. Masowa sprzedaż działek deweloperom, często po zaniżonych cenach (poniżej 100zł za m2), wspólnie z gigantycznym deficytem budżetowym (prognozowany na koniec 2023 roku wynik finansowy to minus 10 milionów złotych) prowadzi gminę ku przepaści. Mimo widocznego kryzysu, nasi włodarze bez przerwy zapewniają, że sytuacja finansowa jest stabilna. Pamiętajmy jednak, że także na Titanicu orkiestra grała do samego końca.