Wyrok w sprawie radnego Ryszarda K. z Gminy Sztutowo oskarżonego o znieważenie

Zakończyła się sprawa sądowa przeciwko Ryszardowi K., radnemu gminy Sztutowo, związanemu z Komitetem Wyborczym Roberta Zielińskiego. Człowiek polityki stanął przed sądem, oskarżony o naruszenie praw radnych poprzez ich znieważenie podczas sesji Rady Gminy Sztutowo, co jest przestępstwem opisanym artykułem 226 kodeksu karnego. To Prokuratura w Malborku skierowała sprawę do rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Malborku, gdzie proces odbywał się publicznie. Ostateczny werdykt zapadł 5 października 2023 roku.

W trakcie procesu wielokrotnie zeznawali świadkowie – Wójt Robert Zieliński, Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo Marcin Owsiński, radni z Komitetu Roberta Zielińskiego oraz pracownicy Urzędu Gminy. Prawie wszyscy byli zgodni, twierdząc, że nie byli świadkami żadnego znieważenia ze strony Ryszarda K. Mimo to, kluczowym dowodem w tej sprawie okazały się nagrania z sesji Rady Gminy, których autentyczność potwierdziło laboratorium kryminalistyczne.

5 października 2023 roku w Sądzie Rejonowym w Malborku padł ostateczny wyrok. Sąd uznał Ryszarda K. za winnego popełnienia zarzuconych mu czynów z art 226 kodeksu karnego, ale zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary, warunkowo umarzając postępowanie na rok próby. Mimo to, Ryszard K. został zobligowany do wpłacenia 1000 zł nawiązki dla każdego pokrzywdzonego oraz do pokrycia kosztów sądowych w wysokości 1700 zł. Dodatkowo, musi on opublikować przeprosiny na stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo, które muszą być tam widoczne przez 30 dni. Wydany wyrok nie jest prawomocny.