Podpisano umowę na modernizację drogi w miejscowości Kobyla Kępa

Z niedawną datą oznaczona jest umowa dotycząca znaczącej inwestycji drogowej w gminie Sztutowo, która została podpisana w urzędzie gminy. W ramach umówionego projektu przewidziano modyfikację fragmentu drogi gminnej zlokalizowanej w Kobylej Kępie. Robert Zieliński, pełniący obowiązki wójta gminy Sztutowo, oficjalnie sfinalizował umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Inżynieryjnym Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Redzie. Umowa obejmuje realizację robót budowlanych zatytułowanych „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 180 001G w miejscowości Kobyla Kępa, dz. nr 19, obr. geodezyjny 0003 Kobyla Kępa”.

Rozpoczynający się niebawem projekt ma swój zamierzony termin zakończenia szacowany na dzień 10 grudnia bieżącego roku. Całość kosztów przewidzianych na ten cel to suma wynosząca 429 213,72 zł. Znaczącą część tych środków, dokładnie 114 tysięcy złotych, stanowi dofinansowanie pochodzące z budżetu Województwa Pomorskiego. Te fundusze są związane z procesem wyłączania gruntów rolnych z produkcji.

Gmina Sztutowo dokłada wszelkich starań, aby sukcesywnie ulepszać stan dróg na terenie wszystkich miejscowości wchodzących w jej skład. Przypomnieć należy, że od 2019 roku środki Województwa Pomorskiego przeznaczone na wyłączanie z produkcji gruntów rolnych zostały skutecznie wykorzystane na realizację drogowych inwestycji w takich miejscowościach jak: Kobyla Kępa, Grochowo Pierwsze, Płonino oraz Łaszka.