Wójt Gminy Sztutowo informuje o planach wydzierżawienia nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami

Zgodnie z artykułem 35 ustęp 1 i 2, ustawy o gospodarce nieruchomościami, która została przyjęta dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Sztutowo przekazał ważne informacje dotyczące planów wydzierżawienia nieruchomości.

Informacje te zostały oficjalnie opublikowane dnia 20 grudnia 2023 roku na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sztutowie oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowo, zostały także umieszczone w lokalnej prasie. Wszystkie te dokumenty dostępne są pod adresem Urzędu Gminy w Sztutowie, który mieści się przy ulicy Gdańskiej 55.

Dokumenty zawierają szczegółowy wykaz nieruchomości, które mają zostać wydzierżawione na okres do trzech lat. Interesujący faktem jest to, że taka opcja jest dostępna dzięki przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami, która reguluje takie kwestie na terenie naszego kraju.