Rewitalizacja parku na ulicy Parkowej w Sztutowie jako inicjatywa Gminy Sztutowo

Na obszarze parku przy ulicy Parkowej w Sztutowie, Gmina Sztutowo planuje przeprowadzić intensywne działania rewitalizacyjne. Celem tego przedsięwzięcia jest przemiana parku w miejsce, które będzie sprzyjać odpoczynkowi mieszkańców i turystów oraz stanie się areną dla różnorodnych aktywności.

Gmina Sztutowo zainicjowała projekt rewitalizacji parku przy ul. Parkowej z myślą o nadaniu temu miejscu nowej jakości. Szczególny nacisk położono na kwestię bezpieczeństwa osób korzystających z tej przestrzeni. Niestety, powodem do niepokoju była kondycja drzew rosnących w parku, co wymagało podjęcia decyzji o usunięciu tych, które mogły stanowić zagrożenie.

Aktualnie prowadzone są prace związane z usuwaniem topoli hybrydowych, które są gatunkiem obcym dla tej lokalizacji. Drzewa te są charakterystyczne ze względu na swoje rozmiary, szeroko rozwinięty i płytki system korzeniowy oraz stosunkowo kruchy materiał drzewny, co potencjalnie czyni je niebezpiecznymi. Po zakończeniu tych prac, planuje się przejście do następnego etapu procesu rewitalizacji, którego rozpoczęcie przewidziane jest na wiosnę 2024 roku.