Przyszłość Sztutowa po jednogłośnym uchwaleniu budżetu gminy na 2024 rok

Wszyscy radni z Gminy Sztutowo zgodnie zatwierdzili plan budżetowy na nadchodzący rok 2024. To jednak tylko jedna z wielu decyzji, które zostały podjęte w trakcie tego istotnego spotkania. Obrady te, prawdopodobnie ostatnie w obecnym roku, były niezwykle znaczące dla Rady Gminy Sztutowo.

Jednym z głównych punktów obrad było uchwalenie budżetu na kolejny rok. Był to proces skomplikowany i wymagający, ale wszystko wskazuje na to, że ta ważna dla przyszłości gminy decyzja została poparta przez wszystkich radnych. Ale to nie koniec istotnych spraw, które były omawiane podczas sesji.

Rada Gminy zdecydowała także o przystąpieniu do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, co oznacza perspektywę tanich mieszkań dla lokalnej społeczności w bliższych latach. „Rok 2024 będzie też czasem, kiedy uzyskamy pozwolenie na budowę cmentarza. Jest to inwestycja, nad którą nie pracowaliśmy od kilkudziesięciu lat” – poinformowały władze gminy Sztutowo.

W planach na najbliższy rok jest również reaktywacja Gminnego Ośrodka Kultury, który stanie się miejscem gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wygląda na to, że końcówka obecnego roku i początek kolejnego roku w Sztutowie zapowiadają się bardzo obiecująco.