Nowoczesna pogłębiarka zasili flotę Urzędu Morskiego w Gdyni

Urzędu Morski w Gdyni dołączyła nowa, specjalistyczna jednostka, mająca na celu obsługę drogi wodnej prowadzącej przez Mierzeję Wiślaną. Ta wyjątkowa konstrukcja będzie również odpowiedzialna za podtrzymywanie prawidłowego stanu torów podejściowych do portów morskich, których głębokość wynosi do 18 metrów, poinformowało Biuro Morskie.

Odnotowano, że umowa w sprawie konstrukcji pogłębiarki została podpisana w marcu 2022 roku. Przewidywała nie tylko zaprojektowanie i budowę statku, ale także jego pełne wyposażenie oraz dostarczenie go do miejsca eksploatacji. Całość inwestycji oszacowano na 116,5 milionów złotych.

Marek Gróbarczyk, Wiceminister Infrastruktury, podkreślił w komunikacie prasowym Urzędu Morskiego w Gdyni, że niedługo administracja morska otrzyma specjalistyczną jednostkę, która znacznie ułatwi utrzymanie odpowiednich parametrów torów wodnych prowadzących do portów. Wdrożenie do użytkowania własnej pogłębiarki przyniesie wymierne korzyści w postaci oszczędności związanych z pracami czerpalnymi oraz przyspieszy ich realizację, zwłaszcza tam, gdzie pilne będzie wymagane czyszczenie.

Według informacji przekazanych przez przedstawicieli Urzędu Morskiego w Gdyni, nowa jednostka jest już gotowa do samodzielnego unoszenia się na powierzchni wody.