Nowoczesna ekopracownia "Nie tylko pod chmurką" otwarta w Szkole Podstawowej w Sztutowie

Szkoła Podstawowa w Sztutowie jest teraz domem dla świeżo otwartej ekopracowni „Nie tylko pod chmurką”. W pełni wyposażona sala, bogata w mikroskopy oraz nowoczesny sprzęt multimedialny, została gruntownie zmodernizowana. Pomieszczenie to oferuje również najnowsze meble, tworząc przyjazne i nowoczesne warunki do nauki. Z całą pewnością uczniowie będą z niecierpliwością oczekiwać na możliwość zgłębiania tajemnic przyrody w tak atrakcyjnej formie.

Ekopracownia jest konstruowana z myślą o pielęgnowaniu szacunku młodzieży do otaczającego ich świata naturalnego. Jest to miejsce, które ma pobudzać ciekawość, kształtować postawy proekologiczne a także stanowić urozmaicenie dla programu zajęć przyrodniczych. Jak podkreśla dyrektor szkoły, Sylwia Owsińska, celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie inspirujących miejsc do zdobywania wiedzy o świecie naturalnym poprzez naukę połączoną z zabawą – metoda ta sprawdza się zawsze i przynosi dobre efekty.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Sztutowo. W uroczystym otwarciu ekopracowni wzięli udział przedstawiciele WFOŚiGW z Gdańska, a także lokalni urzędnicy – Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński oraz Wójt Gminy Stegny Tomasz Gajewski. Było to wielkie wydarzenie również dla bliskich współpracowników z innych szkół, w tym dyrektorów placówek edukacyjnych z Nowego Dworu Gdańskiego i Mikoszewa.