Rekordowe podwyżki podatków i opłat za śmieci w Sztutowie

Podczas Sesji Rady Gminy Sztutowo grupa radnych poparła propozycję wójta Roberta Zielińskiego dotyczącą podwyżek podatków i opłat śmieciowych. Decyzja ta, nie uwzględniająca sytuacji ekonomicznej mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, przewiduje wzrost podatków do 57% oraz zwiększenie opłat za śmieci o 65%. Jest to największa podwyżka w historii tej gminy.

Mieszkańcy mają prawo do wyrażania swojego niezadowolenia z tych decyzji i powinni zgłaszać swoje skargi do odpowiednich radnych oraz szczególnie do wójta Roberta Zielińskiego. To właśnie on jest inicjatorem tych drastycznych zmian, które nie biorą pod uwagę opinii obywateli. Brak środków w budżecie gminy jest wynikiem niewłaściwego zarządzania przez wójta Zielińskiego, który nie potrafił zdobyć znacznych funduszy z zewnętrznych źródeł finansowania.

Sytuacja finansowa Gminy Sztutowo pod przywództwem Roberta Zielińskiego staje się coraz bardziej niepokojąca. Brakuje środków nawet na pokrycie bieżących pensji pracowników urzędu. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, zaledwie na ten cel, brakowało prawie 300 tysięcy złotych. To tylko część większego problemu.

Po upływie pierwszych 10 miesięcy roku 2023, deficyt budżetu Gminy Sztutowo osiągnął alarmujące 10 milionów złotych. To mimo faktu, że w ciągu swojej kadencji, wójt Robert Zieliński sprzedał deweloperom większość cennych gminnych działek. Szczegóły tych transakcji i potencjalne straty finansowe, jakie poniosła Gmina Sztutowo, zostaną ujawnione w najbliższym czasie.