W maju Gmina Sztutowo organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i sprzętu RTV

Zaplanowano na maj akcję zorganizowaną przez Gminę Sztutowo, której celem jest odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Terminy przewidziane na realizację zbiórki to 9-10 maja dla domostw zamieszkałych oraz mieszanych, a dla nieruchomości niezamieszkanych przewidziano dzień 13 maja.

Głównymi kryteriami selekcji są wielkość i rodzaj odpadów. Zbiórka przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców gminy objętych systemem zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Sztutowo. Wszystkie szczegóły dotyczące logistyki oraz przygotowania do zbiórki są dostępne u źródła informacji, czyli w siedzibie gminy.

Gmina Sztutowo apeluje do mieszkańców o aktywne uczestnictwo w procesie zbiórki. Zaleca się zgłaszanie chęci przekazania odpadów oraz sprzętu RTV telefonicznie. Telefon kontaktowy został podany jako 55 247 81 51 wew. 600, 619, 620. Daty limitu zgłoszeń dla domostw mieszanych i zamieszkałych przypada na 7 maja, natomiast dla nieruchomości niezamieszkanych to 9 maja tego roku.

Odpady wielkogabarytowe to wszystkie przedmioty gospodarstwa domowego o dużej objętości, których nie można pozbyć się w zwykły sposób. Obejmują one takie wyposażenie wnętrz jak stoły, krzesła, sofy, szafy, łóżka, fotele, materace, dywany czy wykładziny. Do zbiórki kwalifikuje się także nieużywany, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny.