Usunięto ponad 20 nagrań sesji Rady Gminy Sztutowo z lat 2018-2020 ze stron internetowych urzędu

Zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie gminnym, wszystkie sesje Rady Gminy powinny być rejestrowane i udostępniane publicznie. To nowe wymaganie wprowadzone na początku kadencji 2018-2023, jednak Gmina Sztutowo wydaje się go nie przestrzegać. Z oficjalnej strony internetowej Urzędu Gminy Sztutowo zniknęło niespodziewanie ponad 20 nagrań z sesji rady gminy, które miały miejsce w latach 2018-2020.

Konkretnie, artykuł 20 ustęp 1b ustawy o samorządzie gminnym wyraźnie stanowi, że obrady rady gminy muszą być transmitowane i rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wskazuje też, że nagrania tych obrad powinny być dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej danej gminy i ewentualnie w inny, zwyczajowo przyjęty sposób.

Jednakże, jak się okazuje, nagrania Sesji Rady Gminy Sztutowo przeprowadzonych między listopadem 2018 a listopadem 2020 roku, zniknęły ze strony internetowej gminy Sztutowo. Zostało usuniętych ponad 20 nagrań. Co ciekawe, nagrania te były dostępne jeszcze kilka miesięcy temu i niewyjaśnione są okoliczności ich skasowania. Obecnie najnowsze dostępne nagranie pochodzi z listopada 2020 roku.