W Sztutowie powstanie nowy obiekt sportowo-kulturalny

Czy gmina Szutowo ignoruje zapotrzebowanie mieszkańców na nową infrastrukturę sportową? W żadnym wypadku. Powód, dla którego taka nie powstaje jest zgoła inny. Otóż od długiego czasu pojawiają się problemy z uzyskaniem dotacji. Dopiero teraz możemy mówić o przełomie.

Skąd pieniądze na rozwój infrastruktury sportowej?

Skąd Sztutowo wzięło pieniądze na to, aby rozbudować dotychczasową infrastrukturę sportową? Kluczowe okazały się środki z dwóch programów. Mowa o Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Programie Sportowa Polska. Kwoty, jakie z nich pozyskano, to kolejno 42, mln zł i około 2,5 mln zł.

Plany rozwoju infrastruktury sportowej

Co uda się zrealizować władzom samorządowych dzięki pozyskanym środkom? Przede wszystkie powstanie zupełnie nowy budynek, który zagospodaruje gminny ośrodek kultury i sportu.

Pojawi się nowa nawierzchnia na boisku sportowym a także nowe ogrodzenie, oświetlenie i odwodnienie. Gmina wykorzysta także pomieszczenia należące do szkoły podstawowych i zaadaptuje je do potrzeb zajęć kulturalnych.