Rezygnacja z przetargu na przebudowę drogi w Grochowie Pierwszym – czy to kompromitacja gminy Sztutowo?

Było to zaskakujące, gdy gmina Sztutowo otrzymała 1,5 miliona złotych w formie dotacji, co stanowiło 50% kosztów planowanej przebudowy 700-metrowego odcinka drogi w miejscowości Grochów Pierwszy. Choć pieniądze były już zarezerwowane i przeznaczone na ten cel w budżecie, Robert Zieliński, występujący w roli gospodarza projektu, niespodziewanie podjął decyzję o rezygnacji z inwestycji i zwrocie środków finansowych.

Podczas Sesji Rady Gminy Sztutowo, Robert Zieliński oficjalnie wyraził swoje stanowisko w tej kwestii. To właśnie tutaj zostało ujawnione, że przetarg na realizację projektu zakończył się niepowodzeniem – nie udało się wyłonić wykonawcy. Co więcej, najniżej licytująca firma podyktowała stawkę prawie o 600 tysięcy złotych wyższą od pierwotnie szacowanej wartości budżetu. W efekcie wkład własny gminy miał wzrosnąć do ponad 1,5 miliona złotych, a po zakończeniu przetargu kwota ta miała wzrosnąć o prawie 600 tysięcy. Zarówno Robert Zieliński, jak i mieszkańcy Gminy Sztutowo, mają nadzieję na przyszłe zrealizowanie tego istotnego projektu.

W wyjaśnieniu decyzji wójta należy podkreślić, że pierwotnie zarezerwowane środki na ten cel wynosiły łącznie 3.031.130 złotych, co obejmowało 1,5 miliona złotych wkładu własnego oraz 1,5 miliona złotych otrzymanych w dotacji. Brakujące środki do pełnego sfinansowania inwestycji wyniosły dokładnie 488 328 złotych – kwota taka była widoczna w najniższej ofercie przetargowej, wynoszącej 3.519.458,56 złotych. W kontekście całościowego budżetu Gminy Sztutowo, wynoszącego 28 milionów złotych, wydaje się to niepokojące, że nie udało się znaleźć dodatkowych niecałych 500 tysięcy złotych (stanowiących jedynie 1,7% rocznego budżetu) na sfinalizowanie istotnej dla lokalnej społeczności inwestycji.