Problem zanieczyszczenia wody pitnej w gminie Pruszcz Gdański dotykający Rokitnicę, Radunicę i Roszkowo

Gmina Pruszcz Gdański zmaga się z problemem niskiej jakości wody pitnej. Mieszkańcy miejscowości Rokitnica, Radunica oraz Roszkowo stanęli w obliczu trudności, ponieważ w ich lokalnym systemie wodociągowym stwierdzono obecność szkodliwej bakterii Escherichia Coli. Informacje te zostały przekazane przez odpowiednie służby sanitarne.

Jak podaje lokalny urząd, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna uznała, że tymczasowo woda z wodociągu dostarczającego płyn mieszkańcom tych obszarów nie jest odpowiednia do spożycia. Wobec powyższego, zaleca się jej wykorzystywanie jedynie do celów gospodarczych aż do najbliższej soboty.

Podjęte zostały natychmiastowe działania mające na celu usunięcie zagrożenia. Trwa proces płukania i chlorowania sieci wodociągowej. Dodatkowo informujemy, że mieszkańcy mogą odbierać butelkowaną wodę u miejscowych sołtysów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i dostępu do czystej wody, beczkowozy z wodą pitną dostępne będą codziennie od godziny 7:00 do 22:00 na ulicach: Bałtyckiej, Bursztynowej i Sadowej w Rokitnicy, Podmiejskiej w Radunicy oraz Lipowej w Roszkowie.